Zavedenie služieb

Bytové domy

V prípade, že u vás ešte nie sú naše služby dostupné, môžete nám pomôcť so získaním súhlasu pre zavedenie služieb, čo značne urýchli zavedenie našich služieb.

Stačí ak krátke tlačivo podpíše nadpolovičná väčšina majiteľov vo vašom bytovom dome a proces realizácie sa môže začať. Vďaka tomuto súhlasu budeme schopní vybudovať v krátkom čase pripojenie celého objektu na našu chrbticovú sieť a priviesť tak optický kábel až do vášho bytu. Z takéhoto riešenia dokáže profitovať celý bytový dom, nakoľko dostupnosť optického pripojenia dokáže značne zvýšiť cenu nehnuteľnosti.

Developerské projekty a polyfunkčné budovy

Pre developerské projekty, menšie hromadné zástavby či polyfunkčné budovy, ponúkame možnosť vybudovania optickej siete, ktorá zosieťuje každý objekt, čím privedie kvalitné pripojenie až do samotných domových/bytových jednotiek.

Na vybudovanej infraštruktúre následne prevádzkujeme naše služby, ale taktiež sme schopní ju zdieľať aj s inými poskytovateľmi pre minimalizáciu budúcich zásahov do prostredia.

Ak máte záujem o takúto formu spolupráce, kontaktujte nás.