Speedtest

Ako správne otestovať rýchlosť internetového pripojenia?

  1. Meranie sa realizuje z pevného zariadenia ako je počítač alebo notebook, nikdy nie mobil alebo tablet.
  2. Zariadenie musí byť pripojené k internetu pomocou LAN kábla.
  3. Zariadenie je pripojené priamo k anténe prípadne prevodníku či routru, tj. k poslednému zariadeniu, ktoré je v správe alebo vlastníctve PEERS.
    • Ak je router vo vašom vlastníctve, zariadenie sa prípaja na kábel, ktorý vedie z antény/prevodníka do routra.
    • Ak je router vo vlastníctve PEERS, zariadenie môže byť prepojené skrz router.
  4. Medzi zariadením PEERS a zariadením, ktoré realizuje speedtest nesmie byť pripojené žiadne ďalšie zariadenie, káblom ani bezdrôtovo (ani pasívne: spojka, switch a pod…).
  5. Konektory na oboch stranách kábla držia svoju pozíciu v zásuvke, nevyťahujú sa, nemajú nadmernú vôľu a opticky vyzerá byť kábel v poriadku (tj. kábel nie je preseknutý ani zlomený).
  6. Namerané hodnoty odfoťte alebo ich screenshot odošlite na info@peers.sk so stručným popisom vášho problému. Nezabudnite uviesť aj Vaše zákaznícke číslo alebo adresu zriadenia služieb.