Prieskum spokojnosti

Na vašej spokojnosti nám záleží

Nnašim cieľom je neustále zlepšovať kvalitu služieb, ktoré vám poskytujeme. Vaša spätná väzba je preto pre nás naozaj dôležitá.

Tešíme sa, že ste sa rozhodli venovať čas prieskumu spokojnosti. Je anonymný a krátky, jeho vyplnenie vám zaberie najviac 2 minúty. Ďakujeme za vaše úprimné odpovede.

Selected Value: 1
Stupnica ako v škole: 1 = určite by som odporučil, 5 = v žiadnom prípade by som neodporučil.
V prípade, ak ste problém nezaznamenali, môžete otázku preskočiť.